Kvalitetssikre tjenester innen isolering i Nord Norge

Varme-, ventilasjon- og santitetsinstallasjoner er ment å skape et sunt og behagelig arbeids- og bomiljø. Det er likevel ikke nok å bare installere rør og ventilasjonskanaler. De må også isoleres riktig for å hindre unødig varmetap og bakterievekst. I tillegg er lydisolering viktig for å redusere irriterende støy fra rør og installasjoner. Vi bruker Foam-LOK for isolasjon. Les mer i brosjyre her.

Noen av våre kundegrupper er:

 • Næringsmiddelfabrikker
 • Fiskeindustri
 • Skipsverft
 • Kjølefirma
 • Rørleggerfirma
 • Olje- og tankanlegg
 • Skips- og Offshore
 • Næringsbygg
 • Offentlige- og kommunale bygg
 • Forsvarets bygningstjeneste
 • Byggmestere og enterprenører
 • Private huseiere
 • Bønder

Har du spørsmål om isolering, kapsling eller skumming? Kontakt Nord-Norsk Isolering AS på telefon +47 77 64 19 80 eller +47 98077383 eller send en
e-post til Joakim@nordnorskisolering.no

Isolering i private boliger i Tromsø og omegn - bedre inneklima for deg og dine.

God isolering bedrer inneklimaet for deg og din familie. Samtidig er det kostnadsbesparende fordi riktig isolering bidrar til å holde på varmen slik at ikke unødig energi går til spille. Vi utfører blant annet:  

 • Isolering av varmtvannsledninger
 • Isolering av kaldtvannsledninger
 • Damprørisolering
 • Varmerørisolering
 • Spray Isolering med Foame
 • Mantling og Foame Isolering av rør 

Visste du at kvaliteten på isolasjonen blir dårligere etter cirka 20 år? Er det plagsomt kaldt på loftet eller trekker det fra gulvet? Årsaken er sannsynligvis forringet isolasjon. Ble boligen bygget før 1997, er det nok på tide å etterisolere. Ved etterisolering blir boligen varmere og problemet med trekkfulle gulv forsvinner. 

Isolering

Isolering i skip, offshore og næringslokaler i Nord-Norge

Riktig isolering forlenger levetiden på installasjonene. Det minimerer også risikoen for unødig varmetap og reduserer dermed belastningene på miljøet, samtidig som det er kostnadseffektivt. God isolering forhindrer også irriterende støy fra rør. Vi har spesialutstyr og kan påta oss ethvert oppdrag.

 • Teknisk isolering
 • Kapsling
 • Skumming
 • Industri-isolasjon
 • Kjøleanleggsisolasjon
 • Isolering av varme og kalde rør

 Vi utfører isolasjon på skip og offshore og bruker da materialer som er utviklet spesielt for denne type installasjoner. 

Lurer du på noe angående isolering? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

© Nord Norsk Isolering AS
Skattørvegen 66 
9018 Tromsø

+47 77 64 19 80
joakim@nordnorskisolering.no