Nord-Norsk Isolering AS - serviceinnstilte lokale fagfolk

Nord Norge landskap

Nord-Norsk Isolering As har solid erfaring innen isolasjon av private boliger og hytter, næringslokaler og skip- og offshore. Vi et rent nordnorsk selskap som har lokalkunnskap og kjenner de nordnorske klimatiske forholdene. Dette er viktig ved isolering ettersom isolasjonsmaterialet langt på vei avhenger av klima. Som et lite firma har vi en enkel og effektiv administrasjon. Når du kontakter oss kan du forvente kort responstid.

  • Vi har de fagfolkene du trenger!
  • Vi har enkel og effektiv administrasjon.
  • Vi har maskiner og utstyr for å utføre spesialoppdrag.
  • Vi bistår med veiledning i isolasjontekniske spørsmål.

Garantier

  • Vi bruker kvalitetssikre isolasjonsmaterialer.
  • Vi er svært detaljorienterte under monteringen, og innsprøytingen av isolasjon.
  • Vi utfører alt arbeid i tråd med byggtekniske forskrifter.   

Retningslinjer

Nord-Norsk isolering AS i Tromsø stiller høye krav til arbeidet og isolasjonsmaterialet vi bruker. Riktig isolering er viktig. Er ikke isoleringen utført i tråd med retningslinjer og byggtekniske forskrifter, kan effekten av isoleringen reduseres samtidig som det kan oppstå alvorlige skader som følge av kondens og fukt. I de verste tilfellene ved mindre vellykket isolering har dette ført til stor endring i materialegenskapene i boligen på grunn av kondens og fukt. Da skapes det grobunn for helseskadelige mikroorganismer. Derfor er det svært viktig å velge korrekt aktør på slike jobber.

Nord-Norsk Isolering AS har lokalkunnskap, noe som garanterer at vi til enhver tid tilpasser isoleringen de klimatiske forhold og er i tråd med forskriftene.

HMS

Sikkerheten står i høysetet hos oss, og HMS er en integrert del i arbeidet. Vi håndterer daglig risikofylte materialer. Stadig iverksettes tiltak for å ivareta sikkerheten for våre ansatte og for å minimere miljøbelastningene arbeidet vårt kan påføre miljøet.


Tank

Vi garanterer god service, kvalitetssikker tjeneste, konkurransedyktig pris!

© Nord Norsk Isolering AS
Hansjordnesvegen 1
9009 Tromsø 

+47 77 64 19 80
jensarne@nordnorskisolering.no

Powered by Telenor