Nord-Norsk Isolering AS -Siste nytt

Isoleringsmateriale

Isolasjon som energibesparelse

Det er ikke nok å installere rør og ventilasjonsanlegg. De må også isoleres. Teknisk isolasjon er kostnadsbesparende fordi energien utnyttes bedre. Det gir samtidig installasjonene lengre levetid og reduserer klimautfordringene.

Som et rent nordnorsk selskap kjenner Nord-Norsk isolering AS nordnorske forhold, og har dermed spisskompetanse på isolering i Nordland, Troms og Finnmark. Vi er alltid oppdaterte på nye materialer og teknikker slik at du som kunde til enhver tid kan forvente at vi spesialtilpasser isolasjonen til formål og forhold.

Nord-Norsk Isolering AS- din foretrukne samarbeidspartner i nord!

© Nord Norsk Isolering AS
Hansjordnesvegen 1
9009 Tromsø

+47 77 64 19 80
jensarne@nordnorskisolering.no

Powered by Telenor